علوم انسانی

آمار توصیفی و استنباطی

38,000ریال

آمار کاربردی 1

18,000ریال

استعداد و آمادگی تحصیلی(GMAT)

36,000ریال

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

14,000ریال

اقتصاد خرد (حسن پور)

17,000ریال

اقتصاد کلان (موسوی)

16,000ریال

بانک سوالات آزمون روانشناسی مرضی وکودکان استثنایی

38,000ریال

بانک سوالات تالیفی و آزمون تئوری مدیریت

19,000ریال

بانک سوالات تالیفی و آزمون روانشناسی بالینی

36,000ریال
نمایش 1 تا 9 از 24 (3 صفحه)